Aplicación para test carga de ruptura a través contraempuje neumático.